En korrekt licensering af et softwareprodukt forudsætter, at du ved at gennemføre softwareproducentens aktiveringsprocedure opnår rettighederne til at bruge den version af softwaren, der er blevet installeret og valideret under installationen.

Som en ekstra sikkerhed – ud over din 14 dages fortrydelsesret – er du ved køb af software på PcMac.dk omfattet af en udvidet installations- og aktiveringsgaranti, som betyder, at du har ret til at fortryde dit køb og tilbagelevere softwarelicensen, såfremt det indenfor 30 dage efter modtagelsen på en dertil indrettet enhed, der opfylder systemkravene for softwaren, ikke lykkes at gennemføre softwareproducentens aktiverings- og valideringsprocedure på korrekt vis.

For at være omfattet af installations- og aktiveringsgarantien er du som køber senest på 30. dagen efter modtagelsen af programmet forpligtet til at give meddelelse på e-mail eller telefon til PcMac Servicecenter Hellerup om, at det ikke er lykkes at installere og produktaktivere den pågældende software korrekt på en dertil indrettet enhed, der opfylder systemkravene og til i givet fald efterfølgende at lade PcMac Servicecenter Hellerup hjælpe med at få installationen og aktiveringen af programmet bragt i orden via fjernadgang til den omfattede computer.

I praksis vil den normale fremgangsmåde være, at PcMac Servicecenter Hellerup i første omgang beder om et screenshot /skærmbillede eller tilsvarende, der kan tydeliggøre hvilken form for support, der måtte være behov for, og dernæst at PcMac Servicecenter Hellerup om nødvendigt og efter aftale får fjernadgang til den pågældende computer via Teamviewer med henblik på at få installation og aktivering på plads.

Skulle det ikke lykkes for PcMac Servicecenter Hellerup på en dertil indrettet enhed, der opfylder systemkravene at installere og aktivere det pågældende program, bortfalder og annulleres fakturaen og købet, såfremt produktnøglen returneres ubrugt og ikke produktaktiveret af dig som køber. Der vil blive udstedt en kreditnota som dokumentation herfor, og du vil som køber vil få din indbetaling tilbagebetalt. I den situation vil du som køber være licensretligt forpligtet til at acceptere en tro og love erklæring om at slette den modtagne produktnøgle, som under ingen omstændigheder må forsøges anvendt i anden sammenhæng eller videregives til tredjemand.

Udover den 14 dages fortrydelsesret samt installations- og aktiveringsgarantien yder PcMac Servicecenter Hellerup ikke yderligere fortrydelsesret på købte softwarelicenser. Ved registrering og aktivering af en softwarelicens hos softwareproducenten effektueres det implicit – uanset registrerings- og aktiveringstidspunkt, at køber dermed accepterer, at produktet ikke kan tilbageleveres. Når licensen til et givent softwareprodukt er overdraget til køber, og registrering, produktaktivering og -validering hos softwareproducenten er accepteret og gennemført, bortfalder fortrydelsesretten og køber er fra dette tidspunkt omfattet softwareproducentens garantier og licensregler. Ønsker man som køber at afprøve en bestemt software inden køb, kan stort set alle softwareprodukter frit downloades via producenternes hjemmesider og testes frit i en prøveperiode.

Pricerunner Købsgaranti

Som medlem på PriceRunner sikres dit køb op til 50.000 kroner, hvis et problem indtræffer i forbindelse med dit køb. Købsgarantien koster intet for dig som forbruger og gælder for alle køb, når du handler hos os.

For dig, der ikke er medlem på PriceRunner og har besøgt os via deres tjeneste, så kan du stadig få dit køb sikret gennem Købsgarantien. Det eneste, du behøver at gøre, er inden for en time at registrere dig på deres hjemmeside. Det koster ingenting og tager kun et øjeblik. Få PriceRunner Købsgaranti i dag

PriceRunner Købsgaranti sikrer dig i tilfælde af skade på varen ved levering, defekt vare, hvis en vare mangler ved levering, hvis varen er forkert eller fejlbehæftet eller hvis levering af varen udebliver. Husk på, at bestillingen skal være adresseret til dig som forbruger.

Hvis noget går galt i forbindelse med dit køb, dækker PriceRunner Købsgaranti dig for såvel anskaffelsesomkostninger som fragtudgifter. Du får også erstatning for den direkte økonomiske skade, du eventuelt har lidt på grund af fejlen. PriceRunner Købsgaranti erstatter ikke eventuelt værditab, udeblevne indtægter eller andre direkte eller indirekte omkostninger.

For de endelige vilkår og oversigt over kategorier, der ikke er dækket af garantien, besøg PriceRunner.

Købsgarantien har til formål at gøre forbrugere, som handler på nettet, mere trygge. Vi er glade for at være en af de udvalgte butikker, der indgår i garantien. På PriceRunners hjemmeside vises sådanne butikker med Købsgaranti-symbolet ud for deres navn.