Fortrydelsesret
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos PcMac.dk. Fortrydelsesretten gælder både for fysisk og elektronisk leverede produkter. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre. Bemærk, at du ikke får eventuelle fragtomkostninger retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os besked om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen kan gives ved at benytte e-mærkets standardfortrydelsesformular. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, oplyse om det drejer som et fysisk eller elektronisk leveret produkt. Drejer det sig om et produkt, hvor du efter lovgivningen ikke har krav på fortrydelsesret (se under ”Ingen fortrydelsesret” nedenfor), kræver vi, at du på tro og love erklærer, at du ikke har anvendt / aktiveret / indløst produktnøglen, at du har slettet produktnøglen, og at du ikke har videregivet produktnøglen til tredjemand, hvis du undtagelsesvis får mulighed for at fortryde købet.

Fysisk leverede varer må du efter modtagelsen alene håndtere på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på. Ved returnering er du forpligtet til at sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket, da du har ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den/dem. Gem derfor postkvittering samt eventuelt track and trace nummer. Ved fysisk leverede varer skal du selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.

Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt og umiddelbart efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt. Venligst bemærk, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Du skal vedlægge en kopi af faktura, ordrebekræftelse eller anden dokumentation for dit køb. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art og egenskaber. Med andre ord – du kan vurdere varen på samme måde, som hvis du befandt dig i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du ikke have taget varen i brug eller på anden måde beskadiget den, mens du havde ansvaret for den.

Tilbagebetaling af købsbeløbet: Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, bortset fra leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 7 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde aftalen. Vi gennemfører så vidt muligt en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.


Ingen fortrydelsesret
På disse aftaler er der efter lovgivningen ikke krav på fortrydelsesret:

Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på,

Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis

a) leveringen af det digitale indhold ikke sker mod betaling eller

b) udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du dermed mister din fortrydelsesret, når vi har givet en bekræftelse på varigt medium.

Ønsker du alligevel at fortryde købet, så kontakt os. Så kan vi eventuelt finde en løsning.